Wanneer is een rioolkeuring verplicht?

riool keuring

Over gans Vlaanderen wordt gewerkt aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsels op de openbare weg.

De bestaande riolering wordt opgesplitst in een vuilwater- en hemelwaterriolering (regenwater).

Het is dan ook van belang dat bestaande- en nieuwbouwwoningen correct aangesloten worden op de beschikbare infrastructuren.

Bovendien moeten verbindingen tussen beide takken absoluut vermeden worden.

Een rioolkeuring is verplicht:

  • Bij Nieuwbouw
  • Bij grondige verbouwing of renovatie
  • Bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
  • Indien de rioolbeheerder dit vraagt

Wat wordt gecontroleerd bij de rioolkeuring?

asbestinventaris werkvloer

De keurder van de riolering kijkt na of:

  1. het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering in de straat, op een septische put of op een individuele zuivering (IBA)
  2. het afvalwater en het regenwater correct gescheiden worden
    het regenwater maximaal ter plaatse wordt gehouden en herbruikt

Wat na de keuring van de riolering?
Als de keurder alles goedkeurt, krijg je een keuringsattest. 

Dat heb je nodig voor de ingebruikname van de aansluiting op de openbare riolering. Als blijkt dat je rioleringsstelsel niet correct is aangesloten, krijg je van de keurder een non-conformiteitslabel met de vastgestelde gebreken. Je zal je installatie moeten laten aanpassen en herkeuren.

Wat zijn de regels rond de keuring van riolering?
De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) legt de verplichting van de keuring van je private riolering op via het Algemene waterverkoopreglement.
Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Regels rond de keuring

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) legt de verplichting van de keuring van je private riolering op via het Algemene waterverkoopreglement.
Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Bron: Fluvius

Syndicvergelijker

Vergelijk syndici

Woon je in een appartement? Misschien ben je wel toe aan een nieuwe syndicus? Vergelijk Syndici in jouw buurt!

Online aanvraag

Waarde van jouw woning kennen?

Bereken online de waarde van jouw woning

    Winkelwagen