Wanneer is een keuring van uw elektrische installatie verplicht?

Attest electrische keuring gerustgesteld

Elektriciteit brengt altijd een gevaar met zich mee! 

Tijdens de elektrische keuring wordt de veiligheid van de residentiële elektrische installatie op verschillende manieren afgetoetst en de conformiteit met het Algemeen Reglement op de Elektrisch Installatie (of AREI) gecontroleerd. Voor huishoudelijke installaties is Boek I van toepassing.

Voor zover je geen wijzigingen aanbrengt in jouw installatie is de keuring 25 jaar geldig. Let op, bij verkoop dient het keuringsattest geldig te zijn tot na het verlijden van de authentieke akte.

 

1. Elektrische keuring bij verkoop van een woning of appartement.

Attest elektrische keuring

Bij de verkoop van een woning of appartement, dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid gekeurd te worden door een erkend keuringsbureau.

De verplichting geldt voor elke wooneenheid (woning of appartement) die werd gebouwd voor 1981. Het keuringsverslag dient aanwezig te zijn, ten laatste op het tijdstip van het verlijden van de akte. 

Het is echter aangeraden om reeds bij de tekoopstelling te beschikken over een verslag. Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een niet-conform verslag mag de woning verkocht worden. De nieuwe eigenaar (de koper) heeft de verplichting om de inbreuken in orde te brengen en de elektrische installatie opnieuw te laten keuren binnen de 18 maanden na de datum van het verlijden van de notariële akte.

Indien koper en verkoper overeenkomen dat de elektrische installatie van de woning volledig gerenoveerd zal worden, is geen elektrische keuring vereist. Deze overeenkomst dient dan wel door de notaris in de verkoopakte vermeld te worden.

2. Periodieke controle van een huishoudelijke installatie.

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), dient een woning of appartement om de 25 jaar elektrisch gekeurd te worden door een erkend controleorganisme. Een conform keuringsverslag van uw installatie is dus maximaal 25 jaar geldig.

Ook als u niet verkoopt is het belangrijk een geldig keuringsattest te bezitten. De verzekeringsmaatschappij of een eventuele huurder kan u erop afrekenen

Verzwaring elektrische installatie

3. Verzwaring, installatie zonnepanelen & wijzigingen

Na plaatsing van een fotovoltaïsche installatie of na uitbreiding van uw installatie dient deze uitbreiding grondig geïnspecteerd te worden, alvorens de installatie op te starten en te koppelen aan het bestaande gedeelte.

Voor de fotovolaïsche installatie dient het positief keuringsrapport toegevoegd te worden bij het document “melding lokale productie” dat wordt opgestuurd naar de distributienetbeheerder.

Bron: AREI

Syndicvergelijker

Vergelijk syndici

Woon je in een appartement? Misschien ben je wel toe aan een nieuwe syndicus? Vergelijk Syndici in jouw buurt!

Online aanvraag

Waarde van jouw woning kennen?

Bereken online de waarde van jouw woning

    Winkelwagen