Wat is een energieprestatie certificaat?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouw is.

Zo vindt u op uw EPC informatie over hoe goed de gebouw(eenheid) geïsoleerd is, welke beglazing aanwezig is, hoe zuinig de verwarming is en de installatie voor warm water, … 

Op het EPC staan ook aanbevelingen om de gebouw(eenheid) energiezuiniger te maken, want samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark.

Het Vlaamse gebouwenpark is erg divers. 

Om de informatie uit het EPC op maat van de gebouw te kunnen aanbieden, krijgt elk type gebouw(eenheid) dan ook een eigen gepast EPC. 

EPC
 • EPC gezinswoning
 • EPC appartement
 • Collectief wonen

Klein niet residentieel

 • Winkel
 • Kantoor
 • Medische praktijk
 • Bakker
 • Slager
 • Apotheek
 • Dagbladhandel
 • ….

 

Groot niet residentieel

 • School
 • Kantoorgebouw
 • Ziekenhuis
 • Publieke ruimtes (vanaf 01/01/2023)
 • Geen EPC
 • Geen EPC

EPC verplichting voor elke wooneenheid!

Een EPC is verplicht per gebouweenheid, dus per appartement, studio, woning, collectief woongebouw,kantoor, handelszaak, horecazaak, medische praktijk, gebouw(deel) met logeerfunctie ….

Het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat bij overdracht en verhuur van bestaande gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) vereist is. Onder ‘overdracht’ wordt ‘de notariële overdracht in volle eigendom’ verstaan, zoals een verkoop, erfpacht, opstalrecht.

Het EPC is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio’s…  Sinds 1 april 2022 is een EPC ook verplicht bij overdrachten zoals erfpacht en opstalrecht.

Sinds 2020 moet er ook bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden een EPC aanwezig zijn.

Appartementsgebouwen

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen over een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw beschikken.

Deze verplichting geldt algemeen en staat dus los van verkoop en verhuur.

Het EPC Gemene Delen wordt opgemaakt per gebouw. Wat een gebouw is, staat los van de VME-structuur.

Lees meer

Wanneer is een EPC verplicht

Het EPC moet beschikbaar zijn van het moment een residentiële eenheid, een kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur wordt aangeboden en bij het vestigen van een overdracht zoals een erfpacht of opstalrecht.

Het EPC mag niet ‘in aanvraag’ of ‘in opmaak’ zijn.

Dit is dus:

 • de zuivere verkoop van een eenheid in volle eigendom; 
 • erfpacht (vanaf 1 april 2022);
 • opstalrecht (vanaf 1 april 2022).

Onder verhuur wordt het volgende verstaan:

 • de woninghuur;
 • de handelshuur;
 • de concessieovereenkomst;
 • de gewone huur met een huurovereenkomst vanaf twee maanden;
 • de onroerende leasing.

Let op

 • Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of het ondertekenen van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.
 • Ook bij verkoop zonder publiciteit is vanaf 1 april 2022 een EPC verplicht.
 • Bij verhuur moet het EPC opgemaakt zijn vanaf 01/01/2019 (nieuwe classificatie)

 

  Winkelwagen