Algemeen

Al uw aanvragen mbt EPC attest, Asbestattest, Elektrische keuring, rioolkeuring, genieten een tevredenheidsgarantie van 15 dagen. Na 15 dagen kan u geen aanvraag tot terugbetaling meer indienen.

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling dient aan één van volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • De attest verslaggever heeft u niet gecontacteerd, er werd geen afspraak vastgelegd binnen de 10 werkdagen na betaling.
 • De attest verslaggever is niet op de afspraak komen opdagen en heeft nagelaten u daarover te verwittigen.
 • De verslaggever heeft een afspraak gemaakt, het pand geïnspecteerd doch u ontvangt geen verslag.

Bepaalde aanvragen vallen steeds buiten de 15 dagen teverdenheidsgarantie:

 • Bodemattest
 • Stedenbouwkundige vragenlijst
 • Kadastrale legger
 • Periodieke keuring lift

Gevallen waarin de tevredenheidgarantie vroegtijdig ophoudt:

 • Zodra een attest opgemaakt werd en afgeleverd aan de klant vervalt het recht op retour.

Hoe een klacht indienen?

Indien u meent een klacht te willen indienen dan kan dit uiterlijk binnen de 15 dagen na aankoop gebeuren door middel van een kennisgeveing per e-mail aan support@ordeo.be , vergezeld van een kopie van uw bevestiging van bestelling. U voegt de nodige bewijzen toe ter staving van uw klacht.

Verloop van de procedure tot terugbetaling

Wij nemen contact op met de aanbieder en leggen uw grieven voor, wij maken u schriftelijk zijn opmerkingen over. Na het ontvangen van uw opmerkingen beslist Bv Ordeo autonoom & souverein tot regeling van het dispuut.

 • Ofwel wordt vooralsnog overgegaan tot inspectie
 • Ofwel wordt een terugbetaling uitgevoerd

Terugbetalingen

Zo Bv Ordeo uw aanvraag gegrond verklaart wordt de integrale kostprijs van het attest terugbetaald onder aftrek van 50 euro administratie en dossierskosten.

De terugbetaling geschiedt op uw oorspronkelijke rekening, uiterlijk binnen de 7 werdkagen. ( Dit is de verwerkingstermijn van onze betalings verwerker stripe. (www.stripe.be)

Late terugbetalingen of ontbrekende terugbetalingen

Zo u uw terugbetaling niet tijdig ontvangt onderneem volgende stappen:

Neem contact met uw krediet of debetkaart provider, misschien is het bedrag daar nog niet geboekt

Contacteer uw bank, en vraag of er terugbetalingen in wacht nog niet geboekt werden.

Zo u deze stappen vruchteloos overlopen hebt dient u ons per e-mail te contacteren.

Promo aanbiedingen

Promo aanbiedingen vallen steeds buiten het 15 daagse retourbeleid. In promo periodes kan het uiteraard bijzonder druk zijn en wat meer tijd in beslag nemen om een inspectieafspraak te maken.

Bijkomende hulp?

Contacteer ons gerust {email} ivm alle vragen die u mocht hebben.

  Winkelwagen