...

Asbest attest, keuring riolering, electrische keuring, EPC...

Openbaar bestuur, scholengemeenschap, industrieel, beleggingsgroep, OCMW?

Wil je een grote hoeveelheid attesten aanvragen voor een zelfde locatie ? Wil je een groepsaankoop of een raamcontract sluiten?

Wij organiseren inkoop tenders voor uw certificaten en bekomen de beste aanbestedings prijs voor uw attesten.

Steeds de scherpste prijs voor al uw attesten!

Vul het kennismakingsformulier in, je word spoedig gecontacteerd.

 

Winkelwagen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.